Annual Business and Technical Conference of the WHO European Healthy Cities Network and Network of European National Healthy Cities Networks 24.-26.6.2015

Health activities in Kuopio

Hyvinvointia edistävää ohjelmaa ja aktiviteetteja
Tule mukaan kokemaan ja nauttimaan kesäisen Kuopion monipuolisesta ohjelmatarjonnasta!
Viikon aikana on tarjolla mm. maksuttomia puistojumppia, TaidetoriKids -kulttuurifestivaali, Museoiden ohjelmaa sekä TahkoMTB.

Annual Business and Technical Conference of the WHO European Healthy Cities Network and Network of European National Healthy Cities Networks – konferenssin aikana Kuopiossa on paljon erilaista hyvinvointia edistävää ohjelmaa kaikille ikäryhmille.

Kuopio on Suomen hyvinvointi- terveys- ja turvallisuusosaamisen kärkikaupunki.  Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion yliopistollinen keskussairaala ja kansalliset tutkimuslaitokset tekevät kansainvälisesti merkittävää ja tunnustettua tutkimus-, koulutus- ja tuotekehitystyötä Kuopion Kampuksen alueella. Kuopion kaupungin strategia on painottaa ennaltaehkäiseviä, hyvinvointia edistäviä palveluita. Kuopio on kuulunut aktiivisensa toimijana maailmanlaajuiseen WHO Terve kaupunki-verkostoon vuodesta 2005.

Kuvaa klikkaamalla saat aikataulun suurempana.

 

Activities during the conference week
Enjoy the summer activities in Kuopio! There are for example park gymnastics, Taidetori -culture festival, programs in Museums and Tahko MTB.

During the ”Annual Business and Technical Conference of the WHO European Healthy Cities Network and Network of European National Healthy Cities Networks”- conference there is a lot of activities and programme improving well-being for all age groups. 

The city of Kuopio is one of the leading cities in Finland in the field of well-being, health and security know-how. University of Eastern Finland, Savonia University of Applied Sciences, Kuopio University Hospital and the national research institutes make internationally significant and recognized research-, education- and innovation work in the Kuopio campus area. The city of Kuopio has a strategy of emphasizing precautionary and promotive well-being services. Kuopio has been an active member in the global WHO Healthy Cities Network since 2005.

Clikc the picture to see it more bigger.

 

Kuopiosta löytyy myös useita upeita uimarantoja ja lähiliikunta-alueita.

In Kuopio there are several beautiful swimming beaches and outdoor recreation areas.